en | pl
Managerial Placement
/ˌmæn.əˈdʒɪə.ri.əl/ /ˈpleɪs.mənt/

rzeczownik
Tradycyjny Outplacement, wspierając pracowników w kolejnym (przymusowym) kroku w ich karierze, koncentruje się na tym, aby zadowolić oczekiwania firm lub rynku. Jak wskazuje sama nazwa OUTplacement polega na „pozbyciu się” pracowników z ich dotychczasowej firmy, bez dostatecznej koncentracji na umiejscowieniu ich w nowej firmie. Program Managerial Placement skupia się właśnie na tym drugim.

Anioły Kariery wspierają dyrektorów, prezesów oraz osoby na wysokich szczeblach managerskich w Europie w ich rozwoju zawodowym od 2010 roku.

Zainspirowani zapytaniami ze strony naszych klientów oraz firm Executive Search, które nie oferują usługi outplacement, zdecydowaliśmy się sami wkroczyć na ten rynek.

Dlaczego mielibyśmy ograniczać sukcesy naszych klientów jedynie do rynku B2C?

Pozwól nam przeprowadzić Twoich managerów
przez udany proces zmiany zawodowej!

CAREER ANGELS is a trademark of TROACHING INSTITUTE registered in Poland under PL 1132626748.